Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Postępowania powyżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Znak sprawy

Tytuł

Pobierz pliki
ZP-MZK-2018/2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

Modyfikacja - Wzór umowy Zał. nr 4 do SIWZ - pobierz

SIWZ po modyfikacji - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i norm (Polskie Normy) obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego”

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowania poniżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
Znak sprawy

Tytuł

Pobierz pliki
 ZP-MZK-2018/3

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Modyfikacja treści SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500239940 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ wraz załącznikami - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do napraw autobusów”

pobierz-całość
ZP-MZK-2018/4 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Odpowiedź na zadane pytanie oraz modyfikacja - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500239940 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Załącznik nr 1c do SIWZ - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”

 
ZP-MZK-2018/1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Wykonanie myjni autobusowej bezszczotkowej dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

pobierz
ZP-MZK-2017/7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE ”

pobierz
ZP-MZK-2017/5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „Zakup i sukcesywna dostawa nowych części i akcesoriów do autobusów i silników do nich”

pobierz
ZP-MZK-2017/4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część i zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja-Modyfikacja SIWZ 2 - pobierz
Modyfikacja Zał. nr 1 b do SIWZ - pobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Modyfikacja SIWZ nr 1b - pobierz
Modyfikacja SIWZ nr 4 - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”.

pobierz
 ZP-MZK-2017/3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE”.

pobierz
 ZP-MZK-2017/2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Przedmiot zamówienia: Naprawa powypadkowa autobusu CITY SMILE 10LF nr rejestracyjny EKU 7AM5 

pobierz
ZP-MZK-2017/1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ. 3 - pobierz

Wzór umowy  po modyfikacji Zał. nr 7 do SIWZ - pobierz

Zmiany w ogłoszeniu i modyfikacje treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz

Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu miejskiego z całkowicie niską podłogą klasy MIDI zasilanego olejem napędowym wyprodukowanego w 2017 roku.

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie do 30 tys. euro
Znak sprawy Tytuł Pobierz pliki
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Odpowiedzi na pytania - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę jednego używanego autobusu niskopodłogowego marki Solaris

pobierz
 ZP-MZK-DE-2017/1

Zaproszenia do składania ofert na prowadzenie ochrony doraźnej i kontroli biletów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z  o.o. w Kutnie

pobierz
 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie miesięcznej konserwacji urządzeń 

pobierz
5/TM/2017

Zapytanie ofertowe - „Naprawa powypadkowa autobusu CITY SMILE 10LF nr rejestracyjny EKU8EY4”

pobierz
ZP/DGK/1/2017

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Zaproszenie do składania ofert: "Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego".

pobierz
ZP-MZK-DGA-2017/2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą ...."

pobierz
 ZP-MZK-DGA-2017/1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: zaproszenia do składania ofert na prowadzenie obsługi prawnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie pobierz
 ZP-MZK-DGA-2017/1 Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi prawnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie. pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

Regulaminy:

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej - pobierz

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwot wynikających z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz

Plan postępowania o udzielenie zamówienia - pobierz

 
Postępowania poniżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

kliknij tutaj

  
Postępowania powyżej wartości art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

kliknij tutaj

  
Postępowanie do 30 tysięcy Euro.

kliknij tutaj

do góry