Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

05 Sty 2018

Ogłoszenie - sprzedamy AUTOSAN TRAMP

Napisane przez: MZK
Odsłony: 568

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie oferuje do sprzedaży:

1. Autobus AUTOSAN TRAMP 0909L01.01 wersja turystyczna, numer rejestracyjny EKU V 628, rok produkcji 2002. Autobus sprawny technicznie, ważny przegląd techniczny do 19.02.2018 r. Cena wywoławcza 54 .000 zł netto. W/w autobus można oglądać  po uzgodnieniu  osobą upoważnioną do kontaktu w Kutnie,  na terenie postoju autobusu w dniu 15.01 .2018 w godzinach 9.00-11.00

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Sławomir Oset.

3. Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta,
oferowaną cenę,
oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu ogłoszenia.

4. Oferty pisemne z podaniem ceny należy złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki lub    
    Sprzedający dopuszcza  możliwość składania ofert drogą elektroniczną  na e-mail        mzk @mzk.kutno.pl  do dnia 15.01 .2018  do godziny 12.00. Oferty zostaną rozpatrzone dnia 15.01.2018  o godzinie13.00 w przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi licytację.

5. Po rozpatrzeniu ofert Oferenci tego samego dnia, zostaną poinformowani    
    o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie porównania cen. Oferta z najwyższą
    oferowaną ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku równoważności  ofert sprzedający  przeprowadzi licytację .Sprzedający  nie odpowiada  za wady fizyczne i ukryte sprzedawanego środka trwałego ,jak również nie udziela  rękojmi na sprzedawany autobus

7. Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny   
    nabycia na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

8. Termin  odbioru autobusu nastąpi  po zapłacie .

9. MZK Sp. z o.o. w Kutnie zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia oferty   
     sprzedaży autobusu w całości lub części bez podania przyczyny.

Ogłoszenie - pobierz
Zdjęcia - pobierz

do góry